خدمات بيمه يي روزنامه نگاران ادامه مي يابد

مديرعامل صندوق حمايت از روزنامه نگاران، هنرمندان و نويسندگان:


صندوق تحت مديريت او بيش از 20 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است. صندوقي كه بيش از 6 هزار نفر بيمه شده از مشاغل روزنامه نگار، هنرمند و نويسنده و خانواده هايشان را در سراسر ايران، خدمت ارائه مي كند، يعني به دست كم 240 هزار نفر بيمه شده اصلي و تبعي. صندوق حمايت، به عنوان كارفرماي بخش عمومي، وظيفه پرداخت حق بيمه كارفرمايي (20درصد) اين بيمه شدگان را بر عهده دارد. حق بيمه يي كه در سال هاي اخير از سوي دولت تامين نشده و سازمان تامين اجتماعي نيز اعلام كرده در صورتي كه اين پرداخت ها، انجام نشود، بيمه شده جديدي از سوي اين صندوق نبايد ثبت نام شده و بيمه براي او برقرار شود.
در كنار اين مشكل، حسين انتظامي، معاون جديد مطبوعاتي وزير ارشاد نيز بارها گفته است معرفي روزنامه نگاران از سوي صندوق حمايت به سازمان تامين اجتماعي، درست نيست و بايد جلوي اين كار گرفته شود. به گفته او، بايد روزنامه هاي مستقل توانايي بيمه كردن خبرنگاران و كارمندان خود را داشته باشند و نيازي به صندوق حمايت از آنها، نيست.

مهدي شجاعي، مديرعامل اين صندوق در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد مي كند اين صندوق تعطيل شدني نيست و به هر شكل ممكن، به بيمه شده هاي تحت پوشش خود، خدمات بيمه يي را ارائه خواهد كرد. به گفته وي، اين صندوق در حال حاضر بيش از 20 ميليارد تومان حق بيمه به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است و به زودي با كمك دولت، اين مبلغ پرداخت خواهد شد تا بيمه شدگان جديد نيز در ليست اعضاي اين صندوق قرار گيرند. در ادامه اين گفت وگو را مي خوانيد:
به نظر مي رسد در حال حاضر براي بيمه شدگان روزنامه نگار، هنرمند و نويسندگان، محدوديت هايي به وجود آمده است، دليل آن چيست؟
به همه كساني كه قبلااز طريق صندوق حمايت از روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان بيمه شده اند، خدمات دهي بيمه يي كماكان ادامه دارد. اگر بيمه شدگان اين صندوق، موردي سراغ دارند كه اخيرا در خدمات رساني بيمه يي به او اختلال شده، اطلاع بدهند تا سريعا پيگيري مي كنيم.
ولي ديگر شعبات بيمه و كارگزاري ها، بيمه شده جديدي از صندوق نمي پذيرند. اين اختلال نيست؟
درباره معرفي متقاضيان جديد، ما در حال حل و فصل مسائلي هستيم كه با تامين اجتماعي داشتيم وبه زودي كار نام نويسي و برقراري بيمه معرفي شدگان نيز از سر گرفته مي شود.
 مشكل چه بوده كه سازمان تامين اجتماعي بيمه شده جديدي را از طريق اين صندوق، نمي پذيرد؟
مشكل كسر بودجه سال هاي اخير است. ما دچار كسر بودجه شده ايم و سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه سهم كارفرما كه ما حساب مي شويم، طلبكار است. در اصل دولت به تامين اجتماعي بدهكار شد. دولت بايد به ما پول مي داد و ما به تامين اجتماعي مي داديم ولي اين اتفاق نيفتاد. از رييس جمهور وقت و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سابق پيگيري كرديم كه بدهي صندوق حمايت جزو ديون دولت به تامين اجتماعي شود. اين تقاضا مورد قبول رييس جمهور وقت قرار گرفت و دستور آن نيز به معاون اول داده شد. ولي در تغيير و تحويل دولت اين دستور اجرايي نشد. معاون سابق تامين اجتماعي نيز به شعبات بيمه اي، بخشنامه كرد كه خدمات رساني به روزنامه نگاران، هنرمندان و نويسندگان را متوقف كند كه او نيز بركنار شد. اين مسائل باعث اختلال در كارها شد.
دولت فعلي، اكنون تقبل كرده است اين بدهي را به تامين اجتماعي بپردازد؟
 پيگير هستيم كه تامين اعتبار اين موضوع انجام شود. اميدواريم به زودي با تامين اعتبار مورد نياز و پرداخت آن به تامين اجتماعي، به متقاضيان جديد نيز خدمات بيمه يي ارائه كنيم.
 ميزان اين بدهي چقدر بوده كه دولت از پرداختش خودداري كرده و همچنان نپرداخته است؟
 آن زمان كه مشكل براي بيمه شدگان اين صندوق به وجود آمد، بدهي ما به تامين اجتماعي حدود 20 ميليارد تومان بوده و چون همه ماهه به دليل سهم حق بيمه كارفرما اين مبلغ اضافه مي شود، قطعا اكنون بيش از 20 ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهكاريم.
معاون جديد مطبوعاتي وزارت ارشاد بارها گفته كه به صندوق حمايت از روزنامه نگاران اعتقادي ندارد و مي گويد اين كار اشتباه است و بايد رسانه ها، كاركنان خود را طبق قانون بيمه كنند. آيا از طرف مسوولان جديد، به شما توصيه يي براي توقف در كارها، نشده است؟
فلسفه وجودي ايجاد صندوق حمايت از نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان از ابتدا اين بود كه به روزنامه نگاران خدمات بيمه يي بدهيم و از آنها حمايت كنيم. ايده اوليه تاسيس صندوق را در سال 80 بنده دادم و هدفم نيز اين بود كه به روزنامه نگاران براي خدمات بيمه يي و حمايت هاي همه جانبه سرويس ارائه شود. اكنون نيز بيشترين استحقاق را براي دريافت خدمات بيمه يي و حمايت هاي تامين اجتماعي خبرنگاران و روزنامه نگاران دارند، چون اكثر موسسات مطبوعاتي غيردولتي به لحاظ شرايط اقتصادي نمي توانند خبرنگاران شان را بيمه كنند و خبرنگاران نيز مجبورند كار كنند. اينجاست كه حق خبرنگاران ضايع مي شود. براي همين اين صندوق درست شده و اين قشر را تحت پوشش قرار مي دهد. آنها هم در زماني كه مشغول كارند و هم در زماني كه رسانه يي توقيف يا تعطيل مي شود، از خدمات بيمه يي مانند بيمه بيكاري و خدمات درمان تامين اجتماعي استفاده مي كنند. بيچاره خبرنگاران كه هميشه مظلوم واقع مي شوند. بعيد مي دانم معاون جديد وزير ارشاد چنين مساله را اظهار كرده باشد.
 استدلال مسوولان جديد اين است كه رسانه ها بايد به قدري از لحاظ مالي تقويت شوند كه براي بيمه نكردن كاركنان شان، بهانه يي نياورند؟
به جز روزنامه هاي متعلق به نهادهايي مانند صدا و سيما، شهرداري و دولت كه بودجه دولتي دارند، بقيه روزنامه ها، به ويژه بخش خصوصي، در اين شرايط اقتصادي، با جان شان بازي مي كنند. كار مطبوعاتي و رسانه يي در اين شرايط توجيه اقتصادي ندارد.
جايي بايد باشد از نيروهاي اين رسانه هاي خصوصي و مستقل، دست كم حمايت بيمه يي كند. ان شاءلله نيز ما به اين كار به هر شكلي كه شده ادامه مي دهيم. به روزنامه نگارها هم بگوييد نگراني از بابت بيمه خود نداشته باشند.
روزنامه اعتماد/ شماره 2832/ صفحه 13/ تاریخ 2آذرماه سال 1392

چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟