آخرین وضعیت توسعه مراکز دولتي آموزش فنی و حرفه‌ای در استان تهران

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای اين استان تشریح كرد
آخرین وضعیت توسعه مراکز دولتي آموزش فنی و حرفه‌ای در استان تهران


اشاره:
استان تهران به جهات مختلف از جمله اینکه محل استقرار پایتخت کشور می‌باشد و با حدود 12 میلیون نفر جمعیت تقریبا یک ششم جمعیت کشور را در خود جای داده است، موقعیتی تعیین‌کننده و استراتژیک در کشور دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از موضوعات نگاه به این استان نگاه‌ ویژه‌ای است. با تمام این تفاسیر اما موضوعاتی نیز پیدا می‌شوند که این استان به هیچ وجه به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. از جمله این موضوعات می‌توان به توسعه آموزش‌های مهارتي در قالب مراکز دولتي آموزش فني و حرفه‌اي اشاره کرد. اگرچـــــه این استان بيش از یک سوم آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور را در خود جای داده است اما برای آن قشر از مردم که به دلایلی علاقمند باشند آموزش‌های مهارتی را در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و به صورت رایگان فراگیرند، محدودیت‌های بسیاری به‌خصوص در شهر تهران از جهت دسترسی به این مراکز وجود دارد. متاسفانه بسیاری از مراکز دولتي آموزش فنی و حرفــــه‌ای شهر تهران در دورترین نقاط به مرکز شهر مستقر هستند و به همين دلیل دسترسی به آنان با توجه به حجم وحشتناك ترافیک این شهر، بسیار مشکل و روح فرساست. اين در حالي اسـت كه براساس مصوبات یکی از سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران، 18 مرکز دولتي آموزش فنی و حرفه‌ای در 18 منطقه شهر تهران مي‌بايست احداث، تجهیز و راه‌اندازی مي‌شد.
انتصاب حمیدرضا خانپور به عنوان مدیر کل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران خبرخوشی برای علاقمندان به فراگیری آموزش‌های مهارتی از طریق مراکز دولتی آمـــــوزش فنی و حرفه‌ای در اين استان بود. چراكه وي از همان ابتداي پذيرش اين مسئوليت توسعه مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای در استان تهران در قالب  اجرایی کردن مصوبات سفرهای استاني
و بسترسازي مناسب براي ايجاد چارت تشکیلاتی برای مراکز این اداره کل را از دیگر اولویت‌های کاری خود عنوان کرد.
فرصتی پیش‌آمد تا در گفتگو با حمیدرضا خانپور مدیر کل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، به بررسی بیشتر این موضوعات و برنامه‌ریزی‌های آتی وی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح استان تهران بپردازیم. ماحصل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
***
 ■ از 28 مردادماه سال جاری که رسما ریاست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران را برعهده گرفتید، بسترسازي براي دسترسی راحت‌تر علاقمندان به فراگیری آموزش‌های مهارتی از طریق مراکز دولتی آموزش فني و حرفه‌اي را به عنوان یک اولویت مترقی در فعاليت‌هاي آتي خــــود عنوان کردید. در این رابطه و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته بیشتر توضیح دهید.
□ بله. دور‌ی مراکز دولتی آموزش فنی‌و حرفه‌ای در استان تهران و به‌خصوص شهر تهران یکی از دغدغه‌هــای همیشـــــگی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای این استان در همه ادوار بوده است. این مسئله براي من نيز یکی از دغدغه‌های اصلی است. اقدامات مختلفی نيز در این ارتباط انجام‌گرفته و یا در دست اقدام است. خوشبختانه در اين راستا اخیرا 11 مرکـــز آموزشـــــی به مجموعه مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای استان تهران افزوده شده است که اطلاعات آن‌ها در حال حاضر بر روی سایت اداره کل وجود دارد. یکی دیگر از اقداماتی که مرتبط با اين موضوع صورت گرفته، تهیه چارت تشکیلاتی برای مراکز فنی و حرفه‌ای کلیه شهرستان‌هاي استان تهران بوده که انشاءا... به زودی مربیان حق‌التدریسی واجد شرایط این مراکز به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت می‌یابند تا از امنیت شغلی مناسبی نیز برخوردار شوند.
■ براساس مصوبات یکی از سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران، مقرر شده بود که 18 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهر تهرن راه‌اندازی شود. راه‌اندازی این مراکز می‌توانست دسترسی علاقمندان به فراگیری آموزش‌های مهارتی در این شهر از طريق مراكز دولتي آموزش فني و حرفه‌اي را تا حد زيادي فراهم کند، اما ظاهرا تا این لحظه این مصوبه اجـــــرایی نشده است. علت اجرایی نشدن آن چیست؟
□ بله. در یکی از سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان تهران مصوب شد که 18 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در 18 منطقه شهر تهران احـــــداث، تجهیز و راه‌انــــدازی شوند که متاسفانه به‌دلیل عدم تامین زمین این مهم توسط شهرداری تهران، این کار تاکنون اجرایی نشده است. البته در حال پیگیری هستیم که حداقل 3 تا 4 مرکز از این مراکز را تا پایان دولت راه‌اندازی کنیم.
■ اگر چه ممکن است در زمینه راه‌اندازی مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای مشکلاتی در شهر تهران وجود داشته باشد، اما ظاهرا در مقابل آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در این استان وضعیت به مراتب متفاوتی دارند. درصورت تایید این موضوع، درباره آن بیشتر توضیح دهید.
□ دقیقا اینگونه است. برای علاقمندان به فراگیری آموزش‌های مهارتی در استان تهران اگر چه ممکن است محدودیت‌های در دسترسی به مراکز دولتي آموزش فنی و حرفه‌ای وجود داشته باشد، اما برای این افراد دسترسی به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کاملا آسان و راحت است. بیش از یک سوم آموزشگاه‌های آزاد فنی وحرفه‌ای کل کشور در شهر تهران مستقر هستند و در رشته‌های مختلف در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مشغول ارائه آموزش‌های مهارتی به متقاضیان هستند. آموزشگاه‌های آزاد را می‌توان جایگزین بسیار خوبی برای مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای در شهر تهران دانست.
■ مقرر شده بود 4 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیــــــــز در شهرستان‌های استان تهران تجهیز و به جمع مراکز آموزشي اداره کل استان افزوده شوند. این مهم در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
□ 4 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان‌های پردیس، قدس، بهارستان و دماوند در حال تجهیز هستند و مراحل پایانی کار را سپری می‌کنند. این مراکز به‌زودی به جمع فضاهای آموزشی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران افزوده می‌‌شوند. همچنین به زودی یک مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با همکاری شهرداری در منطقه 22 تهران راه‌اندازی می‌کنیم.
■ یکی از برنامه‌های مهم اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، ارتقاء کارگاه‌های درجه 2 به درجه یک عنوان شد، این مهم در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
□ برای این منظور 680 میلیون تومان برای اداره کل اعتبار در نظر گرفته شد و مقرر شد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور این اعتبار را در اختیار ما قرار دهد تا به‌وسیله آن کارگاه‌های درجه 2 را به درجه یک ارتقاء دهیم و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار اين کارگاه‌هــــــا قرار دهیم و آن‌ها را به‌روز رسانی کنیم. باتوجه به مشكلات مالی که برای دولت پیش آمد اختصاص این اعتبار با تاخیر مواجه شد امـــا قول می‌دهیم تا پایان سال این مهم را عملیاتی کنیم.
■ ظاهر مشکلاتی برای مرکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای «كورس» واقع در شهرری به وجود آمده است و این مرکـــز در حال حاضر غیرفعال است. درصورت تایید این مطلب درباره علت تعطیلی این مرکز و اقداماتی که در راستای رفع مشکل آن انجام گرفته توضیح دهید.
□ بله. براساس تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان بهزیستی منعقد شده بود، محل استقرار مرکز «كورس» به صورت سه سالـــه از جانب این سازمان به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران اجاره داده شد. مهلت این قرارداد تمام شده و سازمان بهزیستی اعلام کرده که به آن مکان نیاز دارد. در حال رایـــــــزنی‌های لازم هستیم که مهلت تفاهم‌نامه‌ مربوطه را تمدید کنیم، اما اگر این مهم به هر دلیلی محقق نشد قول می‌دهیم در یک نقطه دیگر یک مرکز تخصصی ویژه راه‌اندازی کنیم.
■ اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در زمینه تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی خود نیز بسیار حساس عمل کرده و بسترهای لازم را برای اجرایی کردن این مهـــم به شکل شفاف و مناسبی تدارک دیده است، درصورت امکان آخرین اقدامات صورت‌گرفته و تصمیمات اتخاذ شــــده در این زمینه را تشریح کنید.
□ در استان تهران تشکیلات سازمانی 11 مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه‌ای ايجاد شده و شرایط کاملا مهیاست . همچنین پست‌های مربی بلاتصدی درشهرستـــــان‌هایی که چارت سازمانی‌شان تهیه شده، مشخص و انشااله به زودی یک آزمون داخلی برای این عزیزان برگزار می‌کنیم و در صورت کسب  امتیازات لازم پروسه تبدیل وضعیت آن‌ها عملياتي مي‌شود. حداقل مدرک تحصیلی برای شركت در اين آزمون و قرار گرفتن در پروسه تبديل‌وضعيت نیز فوق دیپلم پیش‌بینی شده است.
■ از تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی ادارات كل آموزش فني و حرفه‌اي ساير استان‌ها خبري داريد؟
□ براي تبديل‌وضعيت كل مربيان حق‌التدريسي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور يک مجوز برای 2 هزار نفر از دولت و یک مجوز نیز برای تبدیل وضعیت 4886 نفر از مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. بر اساس مجوزهای اخذ شده مربیان قراردادی و حق التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت می‌یابند. بستر‌های اجرایی کردن این مهم در حال تهیه است و تشکیلات سازمانی کلیه مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای در سراسر کشور از جمله استان تهران بازنگری شده است.
■ براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و اتحادیه مشــــاورین املاک منعقد شــــد، مقرر شد که فعالین این حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گیرند و به نوعی تعیین صلاحیت شوند. به عنوان سوال آخر از این تفاهم‌نامه‌ بيشتر بگوييد.
□ بله. کلیه اصناف در زمانی که قصد دارند واحدی را راه‌اندازی کنند باید تعیین صلاحیت شوند و مهارت‌هاي لازم را در رشته و حرفه موردنظر داشته باشند. دراین راستا تفاهم‌‌نامه‌ای با اتحادیه مشاورین املاک منعقد کردیم. همچنین براساس این تفاهم‌نامــه به این اتحادیه مجوز راه‌اندازی یک آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای نیز داده شد که در رشته و حرفه‌های موردنظر خود آموزش‌های تخصصی را به فعالین این حوزه ارائه دهند و پس از آن توسط اداره کل                                                                                       استان تهران، سنجش مهارت و در نهایت درصورت داشتن مهارت‌ها و شرایط لازم، گواهی‌نامه مهارتی دریافت کنند.
■ از وقتی که برای این گفتگو در اختیار نشریه بازارکار قرار دادید، از شما تشکر می‌کنم.

گفتگو: حجت سوری

چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا مایل به شرکت درطرح کارورزی که توسط دولت اعلام شده هستید؟