صندوق تعاون گیلان بیش از ‏22 ‏میلیارد ریال تسهیلات اعتباری پرداخت كرد

صندوق تعاون گیلان بیش از ‏22 ‏میلیارد ریال تسهیلات اعتباری پرداخت كرد

مدیركل تعاون گیلان گفت ‏:‏شعب صندوق تعاون استان ,درشش ماهه اول امسال ‏22  ‏میلیاردو‏292 ‏میلیون ریال تسهیلات اعتباری پرداخت كرده اند‏.‏محسن باقری چناری روزیكشنبه درگفت وگوباخبرنگارایرناافزود‏:‏این میزان تسهیلات درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ‏140 ‏درصدرشدداشته است ‏.‏
وی تصریح كرد‏:‏ازاین میزان تسهیلات ,‏10 ‏میلیاردریال به بخش صنعت ومعدن ,‏465 ‏میلیون ریال مسكن وعمران ,‏9 ‏میلیاردریال بخش كشاورزی ,دومیلیاردریال بخش خدمات و‏827 ‏میلیون ریال به بخش بازرگانی پرداخت شده است ‏.‏
وی اظهارداشت ‏:‏این میزان اعتبارباهدف حمایت ازكار,تولیدواشتغال ازمحل منابع داخلی دراختیار‏304‏اتحادیه ,شركت تعاونی واعضای تعاونیهای استان قرارگرفته است ‏.‏
وی اضافه كرد‏:‏علاوه براین میزان تسهیلات ,‏719 ‏میلیون ریال تسهیلات اعتباری ازمحل وجوه اداره شده به ‏21 ‏متقاضی پرداخت شده است ‏.‏/كد$220957تقا


22 آذر 1383 9:57
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟