سرمایه اولیه تعاونی های آذربایجان شرقی ‏380 ‏میلیاردریال است

سرمایه اولیه تعاونی های آذربایجان شرقی ‏380 ‏میلیاردریال است

.مدیركل تعاون آذربایجان شرقی گفت ‏:‏سرمایه اولیه شركت های تعاونی فعال این استان به ‏380 ‏میلیاردریال رسیده است ‏.‏محمدرضااسماعیل نیاروزدوشنبه درجمع خبرنگاران تعدادشركت های تعاونی فعال درسطح استان را‏2 ‏هزارو‏511 ‏واحدذكركرد‏.‏
به گفته وی درزمان حاضر‏530 ‏هزارنفرعضوشركت های تعاونی آذربایجان شرقی هستند‏.‏وی بیشترین سهم شركت های تعاونی بایك هزارو‏638 ‏واحدرامربوطبه بخش خدمات ,توزیع واعتباردانست وافزود‏:‏تعاونی های این بخش ‏35 ‏درصدمجموع شاغلان بخش تعاون استان رابه خوداختصاص داده ند‏.‏
وی همچنین ازفعالیت ‏447 ‏شركت تعاونی دربخش تولیددرسطح استان خبردادواضافه كرد‏:‏تعاونی های تولیدی ‏21 ‏درصدمجموع شاغلین ,‏17 ‏درصدسرمایه وسه درصداعضای تعاونی های استان راتشكیل می دهند‏.‏
اسماعیل نیاتعدادتعاونی های فعال دربخش مسكن آذربایجانشرقی را‏436 ‏شركت با‏25 ‏درصدمجموع سرمایه اولیه شركت های تعاونی استان دربخش های مختلف اعلام كرد‏.‏وی درخصوص پراكنش تعاونی های استان اظهارداشت ‏69 :‏درصدشركت های تعاونی درشهرستان هاوبقیه درتبریز,مركزاستان آذربایجان شرقی فعالیت می كنند‏.‏
وی نقش بانوان دربخش تعاون استان راچشمگیرخواندوگفت ‏:‏هم اكنون حدود‏420‏واحدتعاونی بانوان بابیش از‏55 ‏هزارعضودرزمینه های گوناگون فعال هستند‏.‏وی ظرفیت اشتغال زایی تعاونی های بانوان آذربایجان شرقی رادوهزارنفرذكركرد‏.‏
مدیركل تعاون استان ازبرنامه ریزی برای حمایت ازشركت های تعاونی بانوان خبرداد‏.‏وی اظهارداشت ‏:‏درهمین راستاقراراست باهمكاری سازمان بازرگانی استان بازارچه های فصلی دركشورهای همجوارباهدف حمایت ازبازارتولیدبانوان درآینده نزدیك ایجادشود‏.‏
مدیركل تعاون آذربایجانشرقی برگزاری دوره تخصصی بازاریابی بانوان بااعتبار‏100 ‏میلیون ریال ازهفته جاری راازدیگراقدمات اداره كل تعاون برای حمایت ازتعاونی های بانوان عنوان كرد‏.‏/كد$ 141627 تا


14 دی 1383 16:27
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟