جشنواره زمستانی گردشگری دراستان اردبیل برگزارمی شود

جشنواره زمستانی گردشگری دراستان اردبیل برگزارمی شود

معاون امورعمرانی استانداراردبیل گفت ‏:‏ازدوازهم بهمن ماه امسال اولین جشنواره زمستانی گردشگری به مدت یك ماه دراین استان برگزارمی شود‏.‏ 
اكبربهنام روزشنبه درجلسه كمیته گردشگری این استان افزود‏:‏توسعه صنعت  گردشگری ,معرفی استعدادهاوجاذبه های سیاحتی وترغیب سرمایه گذاران به  سرمایه گذاری درقطب های گردشگری استان ازاهداف برگزاری این جشنواره است ‏.‏ 
وی گفت ‏:‏این جشنواره درمناطق اردبیل وسرعین بامحوریت ورزش های زمستانی  دردامنه سبلان ,بازدیدازاماكن تاریخی وتفریحی ومعرفی آب های گرم معدنی  استان به گردشگران برگزارمی شود‏.‏ 
رییس كمیته گردشگری استان اردبیل اضافه كرد‏:‏برغم وجودجاذبه های گردشگری  متعددواقلیم متنوع بیشترگردشگران درفصول بهاروتابستان به این استان  سفرمی كنند‏.‏ 
بهنام جوافزود‏:‏برگزاری این جشنواره وایجادامكانات استفاده ازورزش های  زمستانی ماننداسكی وكوهنوردی زمینه مسافرت گردشگران دردیگرفصول سال  به این استان رانیزفراهم خواهدكرد‏.‏ 
وی بیان كرد‏:‏امسال طرح جامع گردشگری استان باهدف تمركززدایی وتوجه  ویژه به استعدادهای گردشگری درتمام نقاطاستان تدوین شده است وزمینه سازی برای افزایش زمان اقامت مسافران دراستان دراولویت برنامه هااست ‏.‏ 
معاون امورعمرانی استانداراردبیل گفت ‏:‏تادوسال آینده بابهره برداری  مطلوب ازپتانسیل های گردشگری ونیزتوسعه ورزش های زمستانی گام های مثبتی  درراستای توسعه این صنعت دراستان برداشته خواهدشد‏.‏ /$


26 دی 1383 12:46
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟