‏407‏تعاونی درگلستان ازتسهیلات صندوق تعاون بهره مندشدند

‏407‏تعاونی درگلستان ازتسهیلات صندوق تعاون بهره مندشدند

مدیركل تعاون گلستان گفت ‏:‏درنه ماهه سال جاری ‏407 ‏تعاونی ازتسهیلات صندوق تعاون استفاده كردند‏.‏ 
رحمان محمدزاده روزشنبه درگفت وگوباخبرنگارایرناافزود‏:‏میزان تسهیلات پرداختی به این شركت های تعاونی شش میلیاردو‏630 ‏میلیون ریال بوده است ‏.‏ 
به گفته وی ,این تسهیلات فرصت اشتغال برای ‏507 ‏نفررافراهم كرده است ‏.‏وی همچنین تصریح كرد‏:‏براساس سهم شهرستانی ,تعداد‏137 ‏طرح با‏10 ‏میلیارد ریال اعتباربه صندوق تعاون معرفی شده است ‏.‏ 
محمدزاده اظهارداشت ‏:‏براساس سهم ملی نیزنه طرح بااعتباری بالغ بر‏18 ‏ میلیاردو‏642 ‏میلیون ریال به صندوق تعاون استان معرفی شده اند‏.‏ 
وی ادامه داد‏:‏باافتتاح این طرحهابرای ‏407 ‏نفراشتغال ایجادخواهدشد‏.‏ دراستان گلستان چهارهزارو‏180 ‏واحدتعاونی درزمینه های خدماتی , تولیدی ,بازرگانی ,صنعتی وكشاورزی فعالیت دارند‏.‏ /$


26 دی 1383 14:29
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟