طرح ساماندهی وآزادسازی حریم شنبه بازاربندرانزلی آغازشد

طرح ساماندهی وآزادسازی حریم شنبه بازاربندرانزلی آغازشد

طرح ساماندهی وآزادسازی حریم خیابان شنبه بازاربندرانزلی توسطشهرداری  این شهرآغازشد‏.‏ 
بازارهفتگی شنبه بازارانزلی به عنوان یكی ازقدیمی ترین بازارهای محلی  گیلان درمسیرخیابان میرزاكوچك خان انزلی تشكیل می شودكه به همین دلیل  این خیابان به شنبه بازارنامیده می شود‏.‏ 
خیابان شنبه بازاركه درمركزشهربندرانزلی وبه موازات خیابان مطهری  قرارداردسالهاست نقش اصلی خودبه عنوان یك خیابان شهری راازدست داده  وعرض این خیابان توسطصاحبان مشاغل مختلف اشغال شده است ‏.‏ 
معاون فرمانداربندرانزلی روزشنبه درگفت وگوباخبرنگارایرنادراین باره گفت ‏:‏باتوجه به اهمیت این خیابان درعبورومرورشهری مسوولین شهرستان  تصمیم به آزادسازی این خیابان گرفته اند‏.‏ 
اسماعیل پسندیده افزود‏:‏درجلسات مختلفی كه باافرادشاغل درشنبه  بازارداشتیم موضوع انتقال مشاغل این بازاربه محل دیگررابه آنهااعلام  كردیم ‏.‏ 
وی یادآورشد‏:‏پیشترزمینی درمحله پیل علی باغ انزلی برای صاحبان این مشاغل درنظرشده بودولی آنهاخواستارتغییراین محل هستند‏.‏ 
معاون فرمانداربندرانزلی اظهارداشت ‏:‏ازآنجاكه مسوولین شهری خواهان  جلب رضایت صاحبان این مشاغل وانتقال مسالمت آمیزبازاربه محل جدیدهستند به آنهااین امكان داده شدكه مكان موردنظرخودراهرچه سریعتراعلام  كنند‏.‏ 
وی خاطرنشان شد‏:‏درمرحله نخست اجرای طرح ساماندهی وآزادسازی حریم شنبه بازارتاكنون جدول های وسطخیابان كه به محل تخلیه زباله صاحبان  مشاغل موجودتبدیل شده بودتوسطشهرداری تخریب ,تسطیح وآسفالت شد‏.‏ 
به گفته وی درمرحله دوم این طرح نسبت به رفع سدمعبروجدول گذاری پیاده رو,تخریب سایه بانهای ایجادشده روی پیاده روودركل آزادسازی  حریم خیابان اقدام خواهدشد‏.‏ 
معاون فرمانداربندرانزلی اجرای این طرح رابه نفع شهروندان دانست و گفت ‏:‏به صاحبان مشاغل خیابان شنبه بازارنیزكمك های لازم ارائه خواهدشد‏.‏ وی به نحوه این كمكهااشاره ای نكردوافزود‏:‏مسوولین اجرایی شهردرنظر دارندانتقال مشاغل بازاربارضایت صاحبان حرف مذكورانجام گیرد‏.‏ 
به گفته وی آزادسازی این خیابان مركزی وانتقال مشاغل موجوددراین خیابان به محلی مناسب دركاهش بارترددخودروهادرمركزشهرانزلی بسیار موثرخواهدبود‏.‏ 
شهرساحلی بندرانزلی به دلیل محصوربودن بین دریاوتالاب ازكمبودزمین موردنیازبرای فضاهای شهری رنج می برد‏.‏ /$


26 دی 1383 15:5
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟