اعزام نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد ، فنلاند و نروژ )

اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اعزام نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد ، فنلاند و نروژ )

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه ‌ای خبر از  اعزام نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد ، فنلاند و نروژ ) داد.
به گزارش خبرنگار بازارکار، اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با اعزام نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد ، فنلاند و نروژ ) منتشر شد.
بر اساس این اطلاعیه موسسه مشاوره شغلی و کاریابی خارجی آرمان ماندگار صاحب امتیاز دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک با فراهم نمودن زمینه های لازم برای اعزام نیروی کار به تعداد 500 نفر به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد، فنلاند و نروژ ) از متقاضیان کار در کشورهای مذکور ثبت نام به عمل می آورد.
متقاضیان محترم می توانند جهت آگاهی از شرایط و ضوابط پذیرش و ثبت نام به سامانه کاریابی های خارجی به نشانی :
https://forec.mcls.gov.ir  مراجعه نمایند. 
 شرایط پذیرش و اعزام نیروی کار به کشورهای اسکاندیناوی:
گروه فنی و مهندسی :
حداکثر سن 45 سال
داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های علوم کامپیوتر، مکانیک ،برق، عمران، صنایع و.... و داشتن سابقه کاری مرتبط.
توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد.)
موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.

فرایند اعزام:
ثبت نام ، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ 500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق وبررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
حداقل حقوق دریافتی در رشته های فنی و مهندسی 5500 یورو می باشد.
پرداخت مبلغ 2500 یورو در رشته های فنی و مهندسی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه کارفرما در صورت لزوم (قسط دوم)
پرداخت 2500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس ازانعقاد قرارداد کار با کارفرما ودریافت ویزای کار. (قسط سوم و نهایی)
نکته مهم :
حق الزحمه کاریابی به اندازه یک ماه حقوق کارجو در کشور مقصد می باشد.
در صورت عدم دریافت ویزا توسط کاریابی، تمامی مبالغ اخذ شده عودت داده خواهد شد.
متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر 18 سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا 40 ٪مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر 2200 یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد 10٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد براساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
از کارجو به جز هزینه 5500 یورو هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد.
مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.
گروه خدمات :
حداکثر سن 45 سال.
داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های مدیریت ، بازرگانی ، حسابداری ، هتل داری و... و سابقه کاری مرتبط.
توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد).
موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
فرایند اعزام :
ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ 500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
حداقل حقوق در رشته های خدماتی 4500 الی ٧000 یورو می باشد.
پرداخت مبلغ 2500 الی 3500 یورو در رشته های خدماتی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه کارفرما (قسط دوم)
پرداخت 2500 الی 3500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از انعقاد قرارداد کار با کارفرما و دریافت ویزای کار (قسط سوم و نهایی)
نکته مهم :
حق الزحمه کاریابی به اندازه یک ماه حقوق کارجو در کشور مقصد می باشد.
در صورت عدم دریافت ویزا توسط کاریابی، تمامی مبالغ اخذ شده عودت داده خواهد شد.
متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر 18 سال در بدو ورود وجود داشته ودر صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا 40٪ مبلغ کل قرارداد طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (1800 حداقل الی و حداکثر2800 یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد 10٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت درخواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
از کارجو به جز هزینه 4500 الی ٧000 یورو (این نوسان بستگی به مبلغ فرارداد کاری کارجو دارد) هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد
مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.
گروه پرستاری و پیرا پزشکی :
حداکثر سن 50 سال.
داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های پرستاری، بیهوشی و... و سابقه کاری مرتبط.
توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد ولی کارجو جهت شروع به کار در رشته تخصصی خود باید دوره های زبان کشور مقصد را که تقریبا رایگان می باشد را بگذراند)
موفقیت در مصاحبه در صورت نیاز.
فرایند اعزام :
ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ 500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
موفقیت در مصاحبه در صورت نیاز.
حداقل حقوق دریافتی در رشته های پرستاری 6500 یورو می باشد.
پرداخت مبلغ 3000 یورو در رشته های پرستاری به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته و سطح تحصیلی و کاری کارجو و پذیرش در مصاحبه در صورت لزوم (قسط دوم)
پرداخت 3000 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار جهت دریافت ویزای مربوطه برای شروع به کلاس های زبان و کار (قسط سوم و نهایی)
نکته مهم :
حق الزحمه کاریابی به اندازه یک ماه حقوق کارجو در کشور مقصد می باشد.
در صورت عدم دریافت ویزا توسط کاریابی، تمامی مبالغ اخذ شده عودت داده خواهد شد.
متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر 18 سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا 40٪ مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر 2600 یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد 10٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
شایان ذکر است از کارجو به جز هزینه 6500 یورو هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مقصد به عهده کارجو می باشد.
  مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.
گروه پزشکی و دندانپزشکی :
حداکثر سن 50 سال.
داشتن حداقل مدرک دکتری عمومی در هر یک از رشته های پزشکی و دندانپزشکی و سابقه کار مرتبط.
توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد ولی کارجو جهت شروع به کار در رشته تخصصی خود باید دوره های زبان کشور مقصد که تقریبا رایگان می باشد را بگذراند.)
موفقیت در مصاحبه.
فرایند اعزام :
ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ 500 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
حداقل حقوق دریافتی در رشته های پزشکی ٧000 یورو می باشد.
پرداخت مبلغ 3500 یورو در رشته های پزشکی و دندان پزشکی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک تحصیلی و کاری منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه در صورت لزوم. (قسط دوم)
پرداخت 3000 یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار جهت دریافت ویزای مربوطه برای شروع به کلاس های زبان و کار (قسط سوم و نهایی)
نکته مهم :
حق الزحمه کاریابی به اندازه یک ماه حقوق کارجو در کشور مقصد می باشد.
در صورت عدم دریافت ویزا توسط کاریابی، تمامی مبالغ اخذ شده عودت داده خواهد شد.
متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
شغل یافت شده پس از اتمام دوره زبان و کارورزی طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر 18 سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا 40٪ مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار ، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر 2800 یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد 10٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
از کارجو به جز هزینه ٧000 یورو هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد، سایر هزینه های سفارتی ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد.
مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.

اخبار مرتبط

کارگران مهاجر می‌توانند بیمه شوند
 


10 آذر 1398 13:59
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟