۳ برنامه درسی جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد شد

کاردانی ناپیوسته حرفه ای
۳ برنامه درسی جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد شد

برنامه های درسی کاردانی ناپیوسته حرفه ای «خدمات فروشگاهی»، کاردانی فنی «صنایع نساجی- بافندگی تاری و پودی» و کاردانی فنی «صنایع نساجی- رنگرزی و تکمیل پارچه» بررسی و به تایید رسید.
به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برگزار شد.

علیرضا ریاحی بختیاری گفت: در این جلسه بررسی نتایج فاز اول فعالیت کمیته علمی- تخصصی بازنگری دوره های حسابداری این دانشگاه، نتایج فاز اول فعالیت کمیته علمی- تخصصی بازنگری دوره های حقوق این دانشگاه و همچنین ۳ برنامه درسی جدید پیشنهادی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همچنین در این جلسه حوزه های شغلی شناسایی شده در حسابداری و حقوق و نیازهای آموزشی متناسب با آن بررسی و در نهایت با پیشنهادات کمیته های علمی تخصصی بازنگری حسابداری و حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی موافقت به عمل آمد.

در ادامه برنامه های درسی دوره کاردانی ناپیوسته حرفه ای «خدمات فروشگاهی» مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی، کاردانی فنی «صنایع نساجی- بافندگی تاری و پودی» و کاردانی فنی «صنایع نساجی- رنگرزی و تکمیل پارچه» و مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی درسی صنعت بررسی و با انجام اصلاحاتی به تایید رسید.


12 آذر 1399 9:42
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟