دستگاه‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند

دستگاه‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند

 تمام دستگاه‌های اجرایی نهایت باید تا خرداد ماه اطلاعات فردی، استخدامی، احکام کارگزینی یا قرارداد کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند؛ هر گونه پرداختی از این زمان مشروط به ثبت اطلاعات خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ازسال ها پیش مورد تاکید بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین قانون بودجه سال جاری دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند.
این تکلیف به منظور ساماندهی نیروی انسانی، کارکنان دولت و انضباط مالی است که در قوانین بودجه تکلیف می‌شود و درج این اطلاعات حقی را برای استخدام یا بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

این در حالی است که در تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ جریان ثبت اطلاعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات فردی، استخدامی، احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی کنند.

کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادهای کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت گرفته می‌شوند شامل این تکلیف برای ثبت اطلاعات خواهید بود.

با توجه به ضرورت اعلام اطلاعات مربوط به کارکنان، پرداخت‌ها نیز مشروط به آن شده است؛ به طوری که از خرداد امسال، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا انجام می‌شود و هر گونه پرداخت مستقیم، مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات در این سامانه است.

در سال گذشته نیز در قانون بودجه تاکید شده بود که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به روزرسانی کنند و هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در واقع مشروط به این ثبت اطلاعات شده بود.

اما سازمان اداری و استخدامی تا کنون گزارشی از روند ثبت اطلاعات و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی به صورت عمومی منتشر نکرده است.

 


17 فروردين 1400 14:59
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟