اجتماعي

مدیر كل دفتر بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش: آموزش محیط زیست در مدارس باید به صورت مهارتی ارائه شود

مدیر كل دفتر بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش گفت: اگر تمام كتابها به محیط زیست بپردازند، سودی ندارد بلكه باید این آموزشها در سطح مهارتی ارائه شود.

27 دی 1383 14:19

مدیر كل دفتر بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش: آموزش محیط زیست در مدارس باید به صورت مهارتی ارائه شود

مدیر كل دفتر بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش گفت: اگر تمام كتابها به محیط زیست بپردازند، سودی ندارد بلكه باید این آموزشها در سطح مهارتی ارائه شود.

27 دی 1383 14:19

معاون سازمان تأمین اجتماعی: انتقال تكالیف شغلی به قانون جامع تأمین اجتماعی تعطیلی كامل قانون كار است

معاون امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی خواستار تعیین تكلیف حدود انتزاع «تكالیف معطوف به شغلی» از قانون كار و انتقال آن به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیكاری، بر اساس ماده 41 قانون برنامه چهارم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل در بازار روابط كار پیش از پایان سال جاری شد.

27 دی 1383 14:15

معاون سازمان تأمین اجتماعی: انتقال تكالیف شغلی به قانون جامع تأمین اجتماعی تعطیلی كامل قانون كار است

معاون امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی خواستار تعیین تكلیف حدود انتزاع «تكالیف معطوف به شغلی» از قانون كار و انتقال آن به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیكاری، بر اساس ماده 41 قانون برنامه چهارم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل در بازار روابط كار پیش از پایان سال جاری شد.

27 دی 1383 14:15

حسن صادقی : جانعه كارگری باید از انزوا خارج شود

ایجاد تشكل كارگری در ایران ، حاصل تفكر فیلسوف و اسلام شناس بزرگ ، شهید دكتر بهشتی بود كه به مسائل زمان تسلط داشت ؛ ضمن آن كه این امر ، تحقیقی از تمام تشكل های كارگری جهان بود.

27 دی 1383 14:10

حسن صادقی : جانعه كارگری باید از انزوا خارج شود

ایجاد تشكل كارگری در ایران ، حاصل تفكر فیلسوف و اسلام شناس بزرگ ، شهید دكتر بهشتی بود كه به مسائل زمان تسلط داشت ؛ ضمن آن كه این امر ، تحقیقی از تمام تشكل های كارگری جهان بود.

27 دی 1383 14:10

نماینده درود در مجلس شورای اسلامی : سازمانی خاص با اختیارات تعریف شده به عنوان متولی اشتغال وجود ندارد

متاسفانه سازمانی خاص با اختیارات كامل برای اشتغال كشور وجود ندارد.

27 دی 1383 13:43

نماینده درود در مجلس شورای اسلامی : سازمانی خاص با اختیارات تعریف شده به عنوان متولی اشتغال وجود ندارد

متاسفانه سازمانی خاص با اختیارات كامل برای اشتغال كشور وجود ندارد.

27 دی 1383 13:43

مدیر كل دفتر پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با فارس: اشتغال در حرفه پرستاری 4 برابر می‌شود

مدیر كل دفتر پرستاری گفت:بر اساس توافق دفتر پرستاری و معاونت توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت و با توجه به نظر كارشناسان پرستاری طی برنامه چهارم توسعه، ضریب اشتغال پرستاری در كشور از 5/0 نفر به 8/1 نفر(حدود 4برابر) به ازای هر تخت بیمارستانی می رسد.

27 دی 1383 13:37

مدیر كل دفتر پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با فارس: اشتغال در حرفه پرستاری 4 برابر می‌شود

مدیر كل دفتر پرستاری گفت:بر اساس توافق دفتر پرستاری و معاونت توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت و با توجه به نظر كارشناسان پرستاری طی برنامه چهارم توسعه، ضریب اشتغال پرستاری در كشور از 5/0 نفر به 8/1 نفر(حدود 4برابر) به ازای هر تخت بیمارستانی می رسد.

27 دی 1383 13:37

شش نفر از جانبازان بالای ‏25 ‏درصد زابل بیكار هستند

رییس اداره امور جانبازان زابل گفت: ‏در زمان حاضر شش نفر از جانبازان بالای ‏25‏ درصد این شهرستان به سبب بیكار بودن , مستمری می گیرند‏.‏

27 دی 1383 13:35

شش نفر از جانبازان بالای ‏25 ‏درصد زابل بیكار هستند

رییس اداره امور جانبازان زابل گفت: ‏در زمان حاضر شش نفر از جانبازان بالای ‏25‏ درصد این شهرستان به سبب بیكار بودن , مستمری می گیرند‏.‏

27 دی 1383 13:35

نماینده خدابنده در مجلس : طرح " كار ورزی و اشتغال " راه حل نهایی مشكل بی‌‏كاری نیست

طرح " كار ورزی و اشتغال " نمی تواند ، به صورت نهایی مشكل بی‌‏كاری دركشور را حل كند ، اما می‌‏تواند ، به طور موقت این امر را تسكین دهد.

27 دی 1383 13:28

نماینده خدابنده در مجلس : طرح " كار ورزی و اشتغال " راه حل نهایی مشكل بی‌‏كاری نیست

طرح " كار ورزی و اشتغال " نمی تواند ، به صورت نهایی مشكل بی‌‏كاری دركشور را حل كند ، اما می‌‏تواند ، به طور موقت این امر را تسكین دهد.

27 دی 1383 13:28

دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین : یك رقمی شدن بهره تسهیلات بانكی موجب شكوفایی اقتصاد می شود

روزی كه بهره تسهیلات بانكی برای واحدهای تولیدی یك رقمی شود ، به اقتصادی شكوفا دست پیدا خواهیم كرد.

27 دی 1383 12:59

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟