آخرین اطلاعات و تغییرات جدید در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

در ادامه ثبت نام این آزمون ارائه شد
آخرین اطلاعات و تغییرات جدید در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی


با انتشار دفترچه ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی رقابت برای جذب ۴۴۶۴ نفر در دو هزار 600 عنوان شغلی در 20 دستگاه اجرایی آغاز شد.
ثبتنام این آزمون استخدامی که روز جمعه 17 اسفندماه 1397 برگزار میشود تا پایان روز سهشنبه 9 بهمنماه ادامه دارد و داوطلبان در این مدت فرصت دارند تا بامطالعه دفترچه ثبتنام که در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir منتشرشده است در این آزمون ثبتنام کنند.
همزمان با شروع ثبتنام در این آزمون استخدامی، سید عزیز آشنا، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در یک نشست خبری آخرین جزئیات ثبتنام و برگزاری این آزمون استخدامی را تشریح کرد و به سؤالات مطرحشده پاسخ گفت.
شرایط سنی داوطلبان جهت شرکت در آزمون
سید عزیز آشنا در این نشست خبری با تشریح جزئیات ثبتنام و برگزاری ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دســتــــگاههــای اجــرایــی گــفــت: در ایــن آزمــون ۴۴۶۴ نــفــر در 20 دستگاه اجرایی  استخدام میشوند.
وی با اشاره به جذب مدارک دیپلم تا دکتری در این آزمون استخدامی گفت: برای مدرک دیپلم حداقل سنی ۲۰ و حداکثر ۲۵ است. برای مدرک کاردانی حداکثر سن ۳۰، مقطع کارشناسی حداکثر سن۳۵ و کارشناسی ارشد حداکثر ۴۰ و دکتری ۴۵ سال است. البته در دفترچه راهنما تبصرههایی هم وجود دارد مانند دوران خدمت که به سن اضافه میکند.
نحوه طراحی سؤالات عمومی و تخصصی و اعمال نمره منفی
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه در این آزمون دو دفترچه سؤال به داوطلبان داده میشود که یکی اختصاصی و دیگری عمومی است افزود: در دفترچه راهنما که در سامانه آزمون موجود است به تفکیک شغل دروس لازم برای هر شغل مشخصشده است.
وی بابیان اینکه ضریب دفترچه عمومی ۴۰ درصد و ضریب دفترچه اختصاصی ۶۰ درصد است افزود: در پذیرش نهایی ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه تأثیرگذار است.
آشنا ادامه داد: سؤالات آزمون تستی و بهصورت چهارگزینهای است که ضریب یک دارند و هر پاسخ اشتباه یکسوم نمره منفی را شامل میشود.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه امکان شرکت در یک شغل و نه در یک دستگاه اجرایی وجود دارد، گفت: چون دفترچه سؤالات اختصاصی برای هر نفر یک دفترچه با تعداد ثابتی سؤال است بنابراین یک داوطلب به دلیل محدودیت زمان نمیتواند چندین دفترچه داشته باشد.
شرکت با مدرک بالاتر و پائین تر
وی در پاسخ به این سؤال که آیا داوطلبان با مدرک بالاتر و یا پائین تر نیز میتوانند در آزمون شرکت کنند گفت: درزمینهٔ تحصیلات داوطلبان آخرین مدرک دریافتی ملاک است،اگر برای شغلی مدرک کارشناسی لازم است و فرد کارشناسی ارشد دارد و ثبتنام کند ایرادی ندارد ولی استخدامش با مدرک کارشناسیاش خواهد بود.
همچنین دانشجویان ترم آخر در صورتی میتوانند  در آزمون ثبتنام کنند که تاريخ فراغت از تحصيل آنان قبل از تاريخ برگزاری آزمون(17 اسفند 1397) باشد، و فردی که هنوز مدرک خود را دریافت ننموده است، لزومی ندارد مدرک تحصیلی را در سامانه بارگذاری نمایند.
وضعیت مدارک داری گرایش جهت ثبت نام
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در پاسخ به سؤال خبرنگار بازارکار پیرامون نحوه ثبتنام فارغالتحصیلانی که گرایش در مدرک آنها ذکرشده در این آزمون گفت: رشتههای تحصیلی ذکرشده در شرایط احراز هر شغل، عیناً باید با رشته تحصیلی مندرج در مدرک تحصیلی داوطلب یکسان باشد.
وی بابیان اینکه نام رشتههای تحصیلی ذکرشده در بخش شرایط احراز شغلها، به سه صورت آمده است  ادامه داد: در مواردی با ذکر کلمه «گرایش» که منظور گرایش خاصی از یکرشته تحصیلی میباشد و شامل دیگر گرایشهای این رشته نمیشود. در مواردی نیز بدون ذکر کلمه «گرایش» که همه گرایشهای این رشته تحصیلی را شامل میشود. همچنین با ذکر عنوان «بدون گرایش» که صرفاً همین رشته تحصیلی بدون هیچگونه گرایشی را شامل میشود.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه کد رشتهها در دفترچه آمده است افزود: برای برخی شغلها مثل بانکداری آمده بانکدار یک بانکدار دو و بانکدار سه؛ طبیعتاً این شغلها متفاوت است و از دروس میتوانید متوجه شوید که فرد برای چه شغلی در حال استخدام است.
وی افزود: طبیعتاً کسی که دروس حسابداری برای وی ذکرشده بهعنوان تحویلدار قرار است استخدام شود، اما کسی که دروس مهندسی برایش ذکرشده قرار است در بخش کارشناسی مهندسی بانک استخدام شود اما چون همه این عنوانها بانکدار است ما بانکدار یک و بانکدار دو ذکر کردیم.
شیوه ثبتنام ایثارگران در آزمون
آشنا همچنین درزمینهٔ ثبتنام ایثارگران در این آزمون گفت:  برای ایثارگران طبق قانون دو سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در نظر گرفتهشده است که سهمیه ۲۵ درصد متعلق به جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر است و همینطور خواهر و برادر شاهد است.
همچنین ایثارگران سهمیه ۵ درصدی شامل رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، همسر و فرزندان رزمندگان حداقل شش ماه حضور در جبهه و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت است.
وی بابیان اینکه سامانه آزمون به سامانه ایثارگری بنیاد شهید متصل است بنابراین افراد ایثارگر وقتی کد ملی خود را وارد میکنند و سهمیه ایثارگری را انتخاب میکنند همان لحظه ســـامانه چـــک مـــیکند و تـــائید میکـــنـــد افـــزود: اگـــر به هر دلیلی ایثارگری رد شد و کد ملی او در سامانه ایثارگری موجود نبود باید فعلاً با سهمیه آزاد ثبتنام کند و بعدازآن داوطلب، به بنیاد شهید مراجعه کرده و پیگیری کند که چرا کد او موجود نیست. اگر مـــشـــکل رفع شـــد مـــیتـــواند به سایت آزمون مراجعه کند و پروفایل خود را ویرایش کند و سهمیه را تغییر دهد.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در پاسخ به سؤال خبرنگار بازارکار مبنی بر اینکه آیا داوطلبان ایثارگر امکان ثبتنام بهصورت آزاد را نیز دارند؟ گفت: که اگر کسی تمایلی نداشته باشد از سهمیه ایثارگری استفاده کند میتواند بهصورت آزاد در آزمون شرکت کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
نحوه ویرایش اطلاعات پس از ثبتنام
وی با تأکید بر اینکه داوطلبان هنگام ثبتنام حتماً باید یک شماره تلفن در دسترس در سامانه وارد کنند چراکه اطلاعرسانیها با پیامک انجام خواهد شد افزود: افراد هنگام ثبتنام یک کد دریافت میکنند که برای پرداخت مالی و شروع ثبتنام است. اگر احیاناً کسی این کد خود را فراموش کرد در سایت یک گزینه فراموشی کد رهگیری وجود دارد که میتواند روی آن کلیک کرده و کد برایش پیامک شود.
آشنا بابیان اینکه نکتهای که در خصوص ویرایش اطلاعات وجود دارد این است که هنگامیکه کسی میخواهد اطلاعاتش را ویرایش کند باید حتماً در انتها گزینه ثبت را انتخاب کند وگرنه ویرایش تأثیر داده نخواهد شد ادامه داد: هنگام ثبتنام اولیه ابتدا پرداخت به بانک انجام میگیرد که هزینه ثبتنام در آزمون ۳۶ هزارتومان است همچنین ۵۰۰ تومان هم برای هزینه پیامکهایی که ارسال میشود دریافت میشود که مجموعاً هزینه ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت میشود.
عدم وجود شرط بومی در ثبت نام 
آشنا در پاسخ به سؤالی درزمینهٔ اینکه در کدام ردیفهای شغلی، بومی بودن داوطلب الزامی است؟ گفت: بر اساس قانون در هیچیک از ردیفهای شغلی، شرط بومی بودن وجود ندارد و امتیاز نیز محسوب نمیشود.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه افراد با توجه به شهرستان محل آزمون که لزوماً نیاز نیست محل سکونتشان باشد انتخاب کنند ادامه داد: در همه شهرها آزمون برگزار نمیشود و با توجه به تعداد متقاضیان و وضعیت جغرافیای منطقه نزدیکترین شهرها برای آزمون معرفی میشود.
زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه کارت ورود به جلسه این آزمون استخدامی از ۱۳ اسفندماه روی پروفایل داوطلبان قرار میگیرد، گفت: داوطلبان در تاریخ ۱۳ اسفندماه میتوانند اطلاعات خود را روی کارت چک کنند و آن را پرینت بگیرند و آزمون نیز روز 17 اسفندماه برگزار میشود.
وی بابیان اینکه روی کارت هم حوزه امتحانی داوطلبان مشخص میشود افزود: ویرایش اطلاعات نیز تا پایان مهلت ثبتنام یعنی ۹ بهمنماه امکانپذیر است.
سهم آزمون و مصاحبه در جذب شرکت کنندگان
آشنا در رابطه بازمان اعلام نتایج و فرآیند جذب داوطلبان نیز گفت: اعلام نتایج دو مرحله دارد. نتایج مرحله کتبی  توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در اسرع وقت پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد و بعد از اعلام نتایج کتبی، قبولشدگان با چند برابر ظرفیت  به دستگاه اجرایی معرفی میشوند.
وی بابیان اینکه در پذیرش، افرادی که با چند برابر ظرفیت قبول میشوند و برای مصاحبه دعوت میشوند افزود: فرض بر این است که در هر شغلی کسی که ۵۰ درصد بالاترین امتیاز مکتسبه را کسب کرده باشد برای مرحله چند برابر ظرفیت انتخاب میشود. تاریخهای مصاحبه از طریق پروفایل، سایت و اطلاعرسانیهای عمومی که انجام میدهیم به اطلاع خواهد رسید.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه نتایج مصاحبهها به سامانه آزمون بازمیگردد افزود: در سامانه با اعمال ۷۰ درصد نمره کتبی و سی درصد نمره مصاحبه اینها را بررسی میکنند و مشخص میشود چه افرادی قبولشدهاند.
آشنا در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار بازارکار مبنی بر اینکه آیا پس از برگزاری آزمون کلید سؤالات نیز منتشر میشود؟ گفت: اعلام کلید سؤالات نداریم اما هر داوطلب میتواند کارنامه خود را در پروفایل مشاهده کند.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری در توصیهای به داوطلبان گفت: برای شرکت در آزمون استفاده و مطالعه منابع خارجی توصیه نمیشود و داوطلبان لازم است تنها دروس دانشگاهی طبق سرفصلهای مصوب وزارت علوم و دروس دبیرستانی طبق سرفصلهای مصوب آموزشوپرورش را مطالعه کنند.
سایتهایی که مدعی ارائه سؤالات برای آزمون هستند مورد تائید نیستند
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه خواهشم از داوطلبان این است که حتماً دفترچه را مطالعه کنند افزود: در سایت یک سامانهای پیشبینی کردیم که با توجه به تحصیلات، جنسیت و سهمیه به داوطلبان اعلام میکند که برای چه مشاغلی میتوانند آزمون دهند.
آشنا بابیان اینکه چک کردن مدارک بعد از قبول شدن افراد است گفت: اگر کسی اطلاعاتی که داده غلط باشد در مرحله نهایی حذف میشود و فرد دیگری جایگزین میشود. مشکلی که در آزمونهای قبلی ایجادشده بود این بوده که برخی عکس اشتباه آپلود میکنند و چون نمیتوان تطابق داد از آزمون محروم میشوند. حتماً داوطلبان هنگام بارگذاری مدارک دقت کنند.
وی بابیان اینکه پیشنهاد میکنیم داوطلبان حتماً قبل از ثبتنام دو صفحه آخری که مربوط به پیش ثبتنام است را دستی وارد کنند و برای ثبتنام اصلی از روی آنها اطلاعات را وارد کنند ادامه داد: فایلهایی هم که قرار است بارگذاری کنند از قبل آماده کنند و تصاویر باکیفیت بارگذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به داوطلبان این است که با آرامش مطالعه و در آزمون شرکت کنند، گفت: به اطلاعاتی که در فضای مجازی و سایتهایی که ارتباطی به آزمون ندارند توجه نکنید. ما بهعنوان مجری آزمون اعلام میکنیم که هیچیک از سایتهایی که مدعی ارائه سؤالات برای آزمون هستند مورد تائید نیستند و همان دروس دانشگاهی و دبیرستانی برای اطلاعات افراد کافی است.
توانمندیهای جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمونها
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه  مرکز آزمون جهاد دانشگاهی که این آزمون را برگزار میکند فقط برگزارکننده است و همه قوانین و ضوابط از طریق سازمان اداری استخدامی و مراجع قانونی تعیین میشوند و به مرکز مجری آزمون ابـــلاغ مـــیشـــونـــد افـــزود: مـــرکـــز مـــجـــری آزمون هیچ اعمالنظری نمیتواند انجام دهد. ۲۰ دستگاه اجرایی در این آزمون کار استخدامی خود را انجام میدهند که اسامی آنها در سایت اعلامشده است.
وی در پایان این نشست خبری به توانمندیهای جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمونها اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمون سوابق زیادی دارد و اگر دستگاهها و سازمانها نیاز به برگزاری آزمون چه بهصورت قلم کاغذی و چه بهصورت الکترونیکی داشته باشند مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آمادگی دارد این خدمات را ارائه دهد.
شایان ذکر است چهارشنبه گذشته مرکز آزمون جهاددانشگاهی اصلاحات و اضافات جدیدی در دفترچه آزمون اضافه کرد که داوطلبان لازم است قبل از ثبت نام آن را مطالعه کنند.


گزارش: امین بلندهمت


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا از عملکرد دولت در حوزه اشتغال در سال 97 رضایت دارید؟