صنعت مد و لباس برای ورود فارغالتحصیلان آستین بالا زده است

بررسی فرصتهای کارآفرینی در این حوزه
صنعت مد و لباس برای ورود فارغالتحصیلان آستین بالا زده است


بازار 80 میلیونی ایران در یک دهه گذشته شاهد توسعه روزافزون و جهش بازار مد و لباس است. این بازار پررونق فرصتهای بسیاری را برای فارغالتحصیلان و طراحان این حوزه فراهم نموده است که علاقهمندان میتوانند بیش از گذشته در آن ورود پیدا کنند.
همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات بستر مناسبی را برای همهگیر شدن مد و لباس را در کشور فراهم نموده است که برگزاری جشنواره اینترنتی مد و لباس و راهاندازی اپلیکیشن ها از فرصتهای جدید کسبوکار در این حوزه است.
جهت بررسی فرصتهای کارآفرینی در بازار مد و لباس با تعدادی از متصدیان این حوزه به گفت وگو نشستیم.
مد و لباس فرصت طلایی برای فارغالتحصیلان و طراحان
خاتون شهبازی، عضو انجمن مؤسسات مد و لباس ایران با اشاره به اینکه مد و لباس فرصت طلایی برای فارغالتحصیلان و طراحان مد و لباس فراهم کرده است گفت: فضای مد و لباس در ده سال گذشته رشد خوبی کرده است و با اتفاقاتی که افتاده خبرهای خوشی درراه است.
شهبازی با اشاره به اینکه با حضور فارغالتحصیلان و طراحان کسبوکار و کارآفرینی در حوزه مد و لباس جان تازهای گرفته است اظهار داشت: در حال حاضر طراحان حضور خوبی در عرصه اشتغال و کارآفرینی دارند و حمایت از این بخش و نوسازی بخش نساجی و پوشاک نیز بیش از گذشته ضرورت دارد.
وی درباره آموزشهای دانشگاهی و ارتباط آن با بازار کار مد و لباس گفت: نظام دانشگاهی و ورود به رشته های مد و لباس برای علاقهمــندان حوزه مد و لباس یک ضرورت است و از سوی دیگر موفقیت در بازار کار بدون کار تجربی در بازار مد و لباس امکانپذیر نیست.
وی که مبدع برگزاری جشنواره اینترنتی مد و لباس در ســـراســــر کـــشـــور اســـت اظـــهـــار داشـــت: از طــریــق مــوســـســه  خــود بــــرای فراگیر شدن صنـــعــت از طــریــق بــرگــزاری جــشنواره اینترنتی مد و لباس تلاش کردیم و اعتقاد داریم اینترنتی شـــدن جــــــشـــــــــنـــــــــواره هــــــــــــای مـــــد و لـــــــبـــــــاس میتــــواند مــــــوجــــــب ســــــراســـــــــری شـــــدن تــوســعه فرهــنــگ مـــــــد و لـــــبـــــاس و ورود بــیــشــتــــر علاقهمندان و فــارغالتحــصـــــیـــــلان به ایــن صــنــعــت شود.
ایـــــــن روش بــــــرای  فعالان مـــد و لـــباس از نظر اقتصادی به صرفه است.
حــذف انــبــارداری و امنیت آثار از جمله مزیتهای اصلی این جــشــنــواره ایــنــترنتی است.
وی ادامه داد : استفاده و شناسایی پتاسیل فضای مجازی در توسعه کسبوکار فعالان مد و لباس موثر خواهد بود البته چند وقتی است که فضای کسبوکار از امکانات فضای مجازی بهره میبرد، اما عموما کسبوکارهای حوزه مد و لباس سنتی هستند.
پــیــش بینی میشود اگر از فضای مجازی به شکل قاعدهمند استفاده شود، فرصتهای بیشتری در اختیار فعالان قرار میگیرد و دفتر کار آنها محدود به یک نقطه جغرافیا نخواهد بود.
در این صورت افراد بیشتری  کارهای آنها را میتوانند ببیند و حتی روابط بین المللی برایشان میسر خواهد شد.
اپلیکیشن استارت آپ های مد و لباس بزودی رونمایی میشود
مازیار ملکی، پژوهشگر لباس های اقوام ایرانی گفت: اپلیکیشنی برای استارت آپ های مد و لباس ایجاد می کنیم.
این کارشناس مد و لباس در گفتگو با بازار کار گفت: مانتوهای سنتی تولیدشده ما از پارچه های سنتی و قدیمی زیبایی ساخنه شده است که آینه ای از فرهنگ و پوشش اصیل اسلامی ایرانی است. برای مثال یکی از نمونه های ما که مربوط به استان سیستان و بلوچستان است توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شده و غیرقابل فروش اســـت.
 قیمت گذاری ما که روی این محصول انجام شده حدودا هفتاد میلیون تومان است.
این کارشناس مد و لباس خاطرنشان کرد: برنامه های آینده ما که در دستور کار قرار دارد شامل اپلیکیشن مد و لباس میشود که پلتفرمی  برای ارتباط استادان و هنرجویان و نمونه کار های آنهاست و قرار است در گام بعدی به یک شبکه اجتماعی داخلی برای فـــعــــالان ایــــــن صنعت تبدیل شود.
وی افــــــزود: این اپـــلــیــکــیــشــن در حوزه استارت آپ هـــا هـــم فعالیت میکند و استارت آپ هـــایــی که ایدههای جالبی دارند مــیتوانــنــد آنرا بــه اشتراک بگذارند و سرمایه گذار مناسبی برای خود پیدا کنند.
ملکی با اشاره به ایـنـکـه مـوضوع کپی رایت و حقوق مالکیت فکری در این کار مورد توجه قرار گرفته است گفت: تمام ساز و کارهای کپی رایت برای پرهیز از سرقت ایده نیز در آن اپلیکیشن تـعــبــیــه شـده و بـــزودی  رونـمایی میشود.

گزارش : لیلا قرنفلی 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا از عملکرد دولت در حوزه اشتغال در سال 97 رضایت دارید؟