آموزش پیش نیاز راه اندازی کسب وکار است

گفتگو با بانوی کارآفرین حوزه سفال و سرامیک:
آموزش پیش نیاز راه اندازی کسب وکار است


به محصولاتی که با استفاده از گل رس و همچنین گل بهدستآمده از سنگهای کوارتز و کائولین به کمک دست و چرخ سفالگری ساخته و سپس پخته میشود، سفال و سرامیک گفته میشود. برای تکمیل اشیای ساختهشده در نقاط مختلف کشور برحسب سنت و رسوم اقدام به نقاشی، کندهکاری و یا ایجاد نقوش برجسته روی آنها میشود و از لعاب مناسب برای پوشش سطح اشیاء استفاده به عمل می آید. 
محصولات تولیدشده شامل انواع پارچ و لیوان، ظروف غذاخوری، گلدان و سایر وسایل، ظروف و حجمهای مصرفی و تزیینی است.
محبوبه ابراهیمزاده در رشته مرمت آثار تاریخی فارغالتحصیل شده است. این بانوی جوان و کارآفرین حوزه سفال و سرامیک  با استفاده از حجمهای سرامیکی که بر روی آنها باهنر خوشنویسی و پرندههای رنگی یا طلا تزیینشده است آثار هنری زیبا و خلاقانهای خلق میکند.
وی 35 نفر را در کارگاه خود که به  نام چغوک برگرفتهشده  را مشغول به کار کرده است.
کارآفرینی از سر تفنن
این کارآفرین با اشاره به اینکه در ابتدا دفتر بیمه داشتیم و با همسرم در آنجا مشغول به کار بودیم ادامه داد: کموبیش در کنار کار بیمه ،  به علت جذابیت کار سفال و سرامیک و آشنایی ابتدایی با این رشته   آرامآرام ما را به  سمت  خودش جلب کرد و مشغول تولید بیشتر این محصولات شدیم.
وی با اشاره به اینکه مجموعه ما با همکاری چند تن دوستانمان و متخصصان این حوزه شروع شد خاطرنشان کرد:   از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را با ساخت حجمهای سرامیکی آغاز کردیم  و  در ادامه با توجه به پیدا کردن جایگاه مناسب در بازار صنایعدستی ایرانی با همکاری کارشناسان معتبر در این حوزه شروع شد .
 این کارآفرین در ادامه گفت : بعد از ۴ سال فعالیت مستمر، در این حوزه  نیز وارد  طراحی و ساخت زیورآلات نیز  بر روی  این محصولات شدیم.
ابراهیمزاده با اشاره به اینکه تجربههای زندگی میتوانند در موفقیت فرد نقش مهمی داشته باشند گفت: ما در حوزه صنعت بیمه فعالیت میکردیم و تجربه بازاریابی و فعالیت در این حوزه به کمک ما آمد چراکه ما میدانستیم چگونه باید بازاریابی کنیم و فنون مربوط به فروش در راستای فروش محصولات خود به کار بگریم.
مدام در حال معرفی و فروش آثار هستیم
وی که در رشته مرمت آثار تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شده است با اشاره به اینکه اشتغال برای فارغالتحصیلان بسیار حائز اهمیت است گفت: هرکسی که درس میخواند و به تحصیلات دانشگاهی میپردازد انتظار دارد از قبل آن به اشتغال برسد بنابراین ما هم همواره به دنبال کار و تلاش و کارآفرینی بودیم و هستیم.
وی افزود: همواره در حال بازاریابی و فروش محصولات خود هستیم و موفق شدیم کارگاه مستقل تولیدی را  راهاندازی کنیم و خوشبختانه این کار با تلاشهایی که داشتیم به بار نشست.
توسعه کارگاههای از دل کارگاه اولی
 این بانوی کارآفرین در ادامه با اشاره به اینکه همه آنچه برای کارمان نیاز داریم در داخل کشور موجود است گفت: با توجه به استقبال مردم تلاش کردیم کارگاه دیگری برای تولید محصولات بهویژه محصولات مربوط به حرفه سفالی دایر کنیم و در حال حاضر هم درصدد راهاندازی یک کارگاه بزرگ هستیم چراکه دیگر کارگاههای کوچکتر پاسخگوی نیازها نیست.
وی با اشاره به اینکه تولیدات سفالی به چند روش ساخته میشود گفت: یکی از این روشها شیوه روش دستساز و دیگری روش ریختهگری است که ما از روش دوم یعنی ریختهگری استفاده میکنیم. تولیدات ما ابتدا در کوره پخته میشود بعد بیرون آورده میشود و بعد از لعابکاری دوباره در کوره قرار میگیرد و بعدازاینکه دوباره بیرون آوردیم آن را طراحی  میکنیم و خط نوشته، لـــعاب طلا و ســایــر هــــنــرها را روی آن اجــــــــــــــــرا میکنیم.
وی با اشاره به اینکه هر کاری نیاز به آموزش دارد افزود: توصیه من به فارغالتحصیلان و علاقهمندان به ایجاد کسبوکار این است که حتماً پــیــش از اقــدام به راهانــــدازی کــــســبوکار آموزشهای لازم را ببینند.
35 نفر شاغل مستقیم دارم
این بانوی فارغالتحصیل و کارآفرین با اشاره به اینکه همه طرحهایی که در تولید محصولات اجرا میکنیم منحصر به خودمان است گفت: خوشبختانه طرحها نو و بدیع هستند و به همین خاطر مشتریان خوبی داریم.
وی افزود: در حال حاضر 35 نفر اشتغال مستقیم و حدود 100 شغل غیرمستقیم ایجاد کردیم و تلاش میکنیم کسبوکارمان را توسعه بدهیم و این کار را با راهاندازی کارگاه  بزرگتر عملی خواهیم کرد.
 ابراهیمزاده به استفاده از فــارغالــتــحصیلان در کــســبوکــــار خـــــود اشــاره کــــــــــرد و گفــت: بــــــــــــــــرای موفــقیت بیشتر از فــارغالتحصیلان طــــراحــی و گــــرافــــیک، خطاطی، استادکار و ... بهره بردیم و هماکنون نیز در کارگاهمان واقع در شهریار به نیروی جدید نیاز داریم.
خوشبختانه به خاطر استقبال کشورهای عربی از کارهایمان همچنان مشتاق ارائه بیشتر به کشورهای دیگر هستیم.
محصول ما در فروشگاههای صنایعدستی ایرانی عرضه میشود
این فارغالتحصیل دانشگاهی با اشاره به اینکه محصول ما در فروشگاههای صنایعدستی ایرانی عرضه میشود اظهار داشت: ما محصولات خود را در طرحها و قالبهای گوناگون تنها در فروشگاههایی عرضه میکنیم که مختص صنایعدستی باشند آنهم صنایعدستی ایرانی.
وی افزود: در ابتدا خودمان بازاریابی میکردیم ولی خوشبختانه در حال حاضر  مشتریان خودشان سراغ ما میآیند و ما به فروشگاههایی که شرایط لازم را داشته باشند محصولمان را ارائه میکنیم.
ابراهیمزاده با اشاره به اینکه اکثر مشتریان خارجی ما از طریق شبکههای اجتماعی است گفت: شبکههای اجتماعی بستر خوبی برای کارآفرینی، بازاریابی و فروش هستند و ما بیشتر مشتریان خارجی خود را از طریق اینستاگرام و ... جذب میکنیم.
گرانی دلار برای برخی کارآفرینان داخلی یک نعمت است
وی افزود: گرانی دلار برای برخی کارآفرینان داخلی یک نعمت است چراکه صنایعی مثل صنایعدستی و سفال که همه مواد اولیه آن در داخل کشور وجود دارد و نیاز به ارز برای واردات نیست میتواند یک فرصت برای فعالان این بخشها باشد و ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و محصول ایرانی تولید میکنیم که اشتغال و درآمد هم به دنبال دارد. در حال حاضر با دلار کنونی واردات صرف نمیکند.
مجوزهای سازمان صنایعدستی خوب است
وی درباره مزایای داشتن مجوز تولید از سازمان صنایعدستی گفت:  مجموعه ما دارای مجوز از سوی سازمان صنایعدستی و میراث فرهنگی است و به همین دلیل  مجوزهای سازمان صنایعدستی موجب میشود که تعرفههای برق مصرفی با تخفیف وکمتری محاسبه شود و در صادرات و فروش و شرکت در نمایشگاهها هم امتیازاتی برای ما قائل می شوند .
کارآفرینی حس خوبی دارد
وی با اشاره به اینکه کارآفرینی حس خوبی دارد گفت:  امسال سال رونق تولید و کارآفرینی است و همه باید از لاک خودمان بیرون بیاییم و به ایجاد کسبوکار و کارآفرینی بپردازیم.
این بانوی کارآفرین در پایان ادامه داد با اشاره به اینکه در حوزه صنایعدستی، سفال و سایر زمینهها فرصتهای خوبی برای اشتغال و کارآفرینی وجود دارد گفت: هرکسی در هر جای کشورمان میتواند از فرصتهای منزل، محله، شهر و شهرستان خود استفاده کند، از شبکههای اجتماعی و ارتباطات موجود کمک بگیرد و از ظرفیتهای صنایعدستی و دیگر فرصتهای دستگاههای حمایتکننده شهرستان خود بهرهمند شود و برای خود کسبوکاری را رقم بزند.


گفت و گو: لیلا قرنفلی
 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا از عملکرد دولت در حوزه اشتغال در سال 97 رضایت دارید؟