جزئیات برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشانی

با برگزاری در مهرماه بررسی شد
جزئیات برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشانی


آزمون استخدامی مشاغل آتشنشانی در 4 رشته شغلی و برای استخدام حدود چهار هزار نفر توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با همکاری استانداریهای سراسر کشور و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در 18 مردادماه گذشته   برگزار شد.
همانگونه که در زمان ثبتنام  این آزمون اعلام نیز شده بود، فرآیندِ جذب داوطلبان از طریق آزمون در دو بخش علمی و عملی انجام میشود که با اعلام نتایج مرحله اول آزمون در ۲۳ شهریورماه پذیرفتهشدگان در سه برابر ظرفیت باید در آزمون عملی که در مهرماه سال جاری برگزار میشود، آماده شوند.
در این گزارش نگاهی داریم به مهمترین نکاتی که 10 هزار پذیرفته شده مرحله اول آزمون برای شرکت در بخش عملی باید بدانند.
برگزاری آزمون عملی در مهرماه
بر اساس اعلام عباس کرکه آبادی، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور آزمون عملی استخدام نیروی انسانی در مشاغل آتشنشانی در مهرماه امسال برگزار میشود.
وی با تأکید بر اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون این اولین آزمون استخدامی شهرداریها است که به صورت متمرکز در سراسر کشور برگزارشده است گفت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بهمنظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد برای انجام خدمت در امر خطیر امداد و نجات در حوزه آتشنشانی شهرداریهای کشور با در نظر گرفتن مقتضیات جغرافیایی، بومی، جمعیتی و ضرورت تأمین نیروی انسانی موردنیاز ایستگاهها و سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی و همچنین بهمنظور ایجاد فرصت جذب نیروی انسانی توانمند و شایسته برای انجام وظایف و مأموریتهای مشاغل مذکور متناسب با نیاز هر شهرداری، مجوز جذب ۴ هزار نفر را اخذ کرد.
کرکه آبادی در گفتوگو با ایسنا افزود: برای جذب این ۴ هزار نفر در آتشنشانیها مقدمات برگزاری  آزمون استخدامی پیمانی در استانها انجام شد و این آزمون در چهار رشته شغلی کارشناس آتشنشان، کاردان آتشنشان، آتشنشان و راننده وسایل نقلیه سنگین در ۶۷ شهر و ۱۱۶ حوزه امتحانی توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در مردادماه سال جاری برگزار شد.
وی یادآورشد: در این آزمون ۱۰۶ هزار و ۳۸۷ نفر ثبتنام کردند که از این تعداد، ۹۲ هزار و ۹۶۲نفر  در آزمون شرکت کرده و ۱۳ هزار و ۴۲۲  نفر  غایب بودند.
کرکه آبادی با اشاره به اینکه نتایج مرحله اول آزمون استخدام نیروی انسانی در مشاغل آتشنشانی و پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدام شامل ۱۰ هزار نفر، ۲۳ شهریورماه اعلام شد متذکر شد: پذیرفته شدگان باید طبق جدول مکان و زمان درجشده در کارنامه خود مراجعه و مدارک لازم را ارائه کنند و پس از بررسی و تکمیل مدارک، افرادی که مدارک آنها تائید شده برای آزمون عملی معرفی خواهند شد.
کرکه آبادی بابیان اینکه  آزمون عملی در مهرماه سال جاری برگزار میشود، افزود: فرآیندهای مربوطه به زودی اعلام میشود و نتیجه نهایی آزمون پس از اعلام نتایج آزمون عملی و سایر مراحل قانونی صورت میپذیرد.
ارزیابی عمومی و اختصاصی داوطلبان در آزمون عملی
بر اساس دستورالعمل برگزاری مشاغل آتشنشانی  که توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشرشده است، آزمون عملی صرفاً از بین دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تائید قرارگرفته است، با در نظر گرفتن امتیازات سهميه قانونی در هریک از آزمونهای علمی عمومی و تخصصی به تعداد سه یا پنج برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میگیرد.
كسب حدنصاب نمره علمی لازم در امتحان هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند و معرفی افراد برای انجام آزمون عملی به ترتیب نمره فضلی آنان صرفاً از میان کسانی که حدنصاب نمره لازم را کسب نمودهاند صورت میپذیرد.
همچنین آزمون عملی شامل ارزیابی عمومی و اختصاصی به شرحی است که در ادامه اشاره میشود:
◄ ارزیابی عمومی در شش مرحله شامل پرش طول، دو 9×4 متر، دو 45 متر، دو 540 متر، دراز نشست، بارفیکس یا کشش از میله از داوطلبین به عمل میآید.
◄ ارزیابی تخصصی در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموشکننده آتش با وزن شش کیلوگرم در مسیر 50×2 متر، حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم و حمل نردبان 3 متری آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم است.
نکاتی که باید در آزمون عملی رعایت شود
در برگزاری آزمون عملی شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی تخصصی آمادگی جسمانی داوطلبان موارد زیر رعایت خواهد شد.
◄ آزمون داخل سالن ورزشی و در شرایط یکسان برای کلیه داوطلبان انجام میشود. لازم به ذکر است تستهای دو ۵۴۰ متر و ارزیابی تخصصی میتواند در فضای خارج از سالن برگزار گردد کلیه شرکتکنندگان در آزمون ارزیابی آمادگی جسمانی باید ملبس به لباس ورزشی مناسب( شامل شلوار پیراهن کفش ورزشی و...) باشند.
◄چیدمان ایستگاهها با توجه به شرایط سالن ورزشی، تعداد داوطلبین و سایر شرایط مؤثر برنامه ریزی و انجام میشود. این چیدمان باید در شرایط کاملاً ایمن و مناسب با نوع حرکت پیشبینی گردد ترتیب انجام ارزیابیها میباید برای کلیه داوطلبین بهطور یکسان رعایت گردد.
◄داوری آزمون توسط داوران باتجربه اداره کل ورزش و جوانان استان و یا آموزش وپرورش انجام میپذیرد. به منظور یکسان سازی نحوه داوری فیلم آموزشی نحوه برگزاری آزمون عملی از قبل برای داوران مذکور نمایش داده میشود. داوران هر نوع ارزیابی از ابتدا تا انتهای آزمون برای داوطلبین ثابت است مگر در شرایط خاص که با تائید کمیته برگزاری آزمون تغییر میکند.
◄ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی) بهصورت پشت سر هم انجام خواهد شد، بهگونهای که از قبل ایستگاهها طراحی و مشخصشده و داوطلبان به ترتیب به ایستگاه اول فراخوانده میشوند، بعد از ارائه توضیح کلی در مورد نحوه انجام آزمون ارزیابی توسط داور آزمون رکورد وی ثبتشده، سپس داوطلب به ایستگاه دوم و به ترتیب به ایستگاه بعدی معرفی خواهد شد. لازم به ذکر است داوطلب این بین دو ایستگاه میتوانند استراحت کوتاهی داشته باشند، همچنین کلیه داوطلبی میباید بیمه حوادث ورزشی شوند.
هدف، نحوه اجرا و استانداردهای هر یک از مراحل ارزیابی آمادگی جسمانی عمومی تخصصی در دستورالعمل برگزاری آزمون عملی مشاغل آتشنشانی درجشده است.
نحوه انتخاب نهایی داوطلبان
انتخاب نهایی داوطلبان بر اساس نتایج آزمون عملی و کسب حداقل 400 امتیاز از مجموع 900 امتیاز آزمون عملی بر اساس نمرات فضلی آنان با در نظر گرفتن سهمیه امتیازات قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) بهگزینش معرفی خواهند شد.
شایانذکر است که انتخاب نهایی پذیرفتهشدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون علمی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.


گزارش: امین بلندهمت


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظر شما برنامه توسعه مشاغل خانگی تاچه می تواند در بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها تاثیرداشته باشد؟