معرفی تجربه ترکیه در حمایت از تولید

معرفی تجربه ترکیه در حمایت از تولید


یکی از مؤلفه های اساسی در جهت رشد اقتصادی هر کشوری، توجه به تولید و تقویت آن در راستای اهداف توسعه ای آن کشور می باشد، چراکه تولید با درگیر کردن سایر مؤلفه های مؤثر بر رشد اقتصادی از جمله کسب وکار، تجارت خارجی، کاهش فقر و ایجاد عدالت اقتصادی، سرمایه گذاری و ... زمینه رشد و رقابت پذیری اقتصاد را در سطح منطقه ای و جهانی تسهیل می کند.
از همین رو، حمایت از تولید
یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری و تعیین چشم انداز جهانی کشورها برای مطرح شدن در جایگاه اقتصاد جهانی است. در این راستا، نگاهی به تجربه کشورهای موفق از جمله کشور ترکیه، نشان می دهد دولت در این کشور با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مؤثر در راستای تقویت و توسعه تولید همواره تلاش کرده است تا نقش اساسی در حمایت از تولید ایفا نماید.

در این رابطه، یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر این کشور برای حمایت از تولید، توجه ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط و تلاش برای تقویت و اثرگذاری بیشتر آنها در اقتصاد از دهه 1980 به بعد بود؛ به طوری که، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی های دولت برای رسیدن به اهداف توسعه، در طرح ها و برنامه های عملیاتی توسعه محور مورد توجه قرار گرفت و این بنگاه ها مهم ترین ابزار در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال معرفی شدند.
به عبارت دیگر، می توان از بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه نام برد؛ چراکه این بنگاه ها رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی را برای این کشور به ارمغان آورده است.
حال با توجه به اهمیت نقش و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در تقویت تولید و توسعه اقتصادی کشورها، استفاده از تجارب کشورهای موفق در این حوزه، تجربیات ارزشمندی را در جهت هماهنگی و هدفمند کردن اقدامات و برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید به واسطه این بنگاه ها پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار خواهد داد. بر این اساس، در گزارش پیش رو که به شیوه اسنادی گردآوری شده است، شرح مختصری از راهکارها و اقدامات صورت گرفته در این کشور به منظور حمایت و تقویت تولید با استفاده از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط ارائه می شود:

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/9/9/4229017_668.pdf

تهیه کننده : فاطمه حسینی 

 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟