گزارش

دومین نمایشگاه بین المللی کار " ایران جابکس"برگزار می‌شود

با هدف نزدیکی کارجویان، کارفرمایان و کاریابی ها
دومین نمایشگاه بین المللی کار " ایران جابکس"برگزار می‌شود

دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس)1 لغایت ۴ اردیبهشت ماه سال 98 در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار می شود. به گزارش خبرنگاربازارکار، یکشنبه 9 دی ماه در نشستی باحضور عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اکبرنیا، مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی ها و تعدادی از حامیان برگزاری نمایشگاه بینالمللی کار ایران جابکس، دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران و دبیر این نمایشگاه از برگزاری دومین دوره نمایشگاه بینالمللی کار ایران (ایران جابکس)در تاریخ1 لغایت ۴ اردیبهشت ماه سال 98 درمحل نمایشگاه بینالمللی تهران خبر داد.

23 دی 1397 11:17
جزئیات استخدام در آموزش و پرورش و جذب پنج هزار نیرو در مدارس

معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار بازارکار عنوان کرد
جزئیات استخدام در آموزش و پرورش و جذب پنج هزار نیرو در مدارس

نشست خبری «علی الهیار ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با خبرنگاران در حالی برگزار شد که موضوع بودجه سال 1398 در مجلش شورای اسلامی در حال بررسی است. از همین رو تاکید اصلی خبرنگاران در این نشست خبری بر موضوع بودجه آموزش و پرورش و کمبود بودجه این نهاد در بخش های مختلف بود. معاون آموزش و پرورش که بعد از مدت ها در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها شرکت می کرد به موضوعات و سوالات مختلف در زمینه کم و کیف بودجه، کمبود نیرو و استخدام در آموزش و پرورش، جذب 5 هزار نیروی خدماتی، خرید خدمات آموزشی، اجرای رتبه بندی معلمان و ... پاسخ داد. مشروح این نشست خبری به خوانندگان ارجمند تقدیم می گردد.

23 دی 1397 11:12
«فن یوز» سامانه ای برای تسهیل امورکسب و کارهای فناور و دانش بنیان

با حضور مسئوولان جهاد دانشگاهی و معاونت علم و فناوری رونمایی شد
«فن یوز» سامانه ای برای تسهیل امورکسب و کارهای فناور و دانش بنیان

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارکشور در حالی برگزار شد که جهاد دانشگاهی در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشت و از جدیدترین محصولات و فناوری خود در این نمایشگاه رونمایی کرد. سامانه «فن یوزحضور» از جمله این طرح ها بود که با حضور دکتر سید حمید رضا طیبی رئیس، دکتر محمد رضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمد صادق بیجندی رئیس ستفا جهاددانشگاهی و دکتر صالحیان معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین این معاونت در ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران رونمایی شد. سامانه فن یوز با هدف تسهیل در فرآیند تجاری سازی و تبادل فناوری به ویژه در نمایشگاه ها و جشنواره ها و رویدادهای بین المللی ملی و منطقه ای طراحی شده است.

18 دی 1397 11:9
راهاندازی کسبوکارهای آنلاین محلی در کشور نیاز امروز ماست

در نشست تخصصی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی عنوان شد
راه اندازی کسبوکارهای آنلاین محلی در کشور نیاز امروز ماست

اینترنت ابزاری قدرتمند با ویژگیهای منحصربهفرد است. ابزاری که گسترش آن در سطح جامعه توانسته تمام حوزههاي زندگي بشر را تحت تأثیر قرار دهد. در اين شرايط مفاهيم کسبوکار نيز شكل تازهاي به خود گرفته است و نمونه آن کسبوکارهای اینترنتی بسیاری هستند که در سطح جامعه مشغول کارند. این روزها فضای خرید اینترنتی و استفاده از سرویسهای آنلاین بهشدت در حال افزایش است؛ بهگونهای که حتی بسیاری از کاربرانی که پیشتر اعتماد و نظر مثبتی نسبت به استفاده از خدمات آنلاین و مبتنی بر اینترنت نداشتند، به کاربرد این سرویسها روی آوردهاند. این فضا سبب شده تا در کشورمان نیز بالغبر 30 هزار کسبوکار مجازی قانونی و چندین برابر این آمار بهصورت غیررسمی مشغول به کار باشند که با احتساب کسبوکارهای فعال در شبکههای مجازی این آمار از 200 هزار کسبوکار نیز فراتر میرود. با توجه به اهمیت این نوع از کسبوکارها، شصتمین نشست علمی و تخصصی سازمان تجاریسازی فـــنـــاوری و اشـــتـــغـــال دانـــشآمـــوختگان جهاد دانشگاهی(ستفا) که 3 دیماه در این سازمان برگزار شد، به این موضوع اختصاص یافت و با دعوت از رضا الفت نسب، عضو هیئتمدیره و سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی ، ن

18 دی 1397 11:3
برنامه های استخدام در سازمان محیط زیست تشریح شد

در حاشیه انعقاد تفاهمنامه جهاد دانشگاهی و سازمان حفاظت محیطزیست
برنامه های استخدام در سازمان محیط زیست تشریح شد

در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر،تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی و ســـازمان حـــفـــاظـــت از مــــــحـــیـــطزیــــــســـت بــــــا حــــضـــور دکتر محمدصادق بیجندی رییس سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان و معاون آموزشی جهاددانشگاهی و دکتر حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظـــت مـــحـــیـــطزیســـت و دکتر مسعود تجرشی مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و داراب یزدانی مدیر کل خدمات تخصصی کشاورزی با موضوع تقویت نقش سازمانها و نهادهای توسعهای، واسطهای و تخصصی بهویژه سازمانهای محیطی و نهادهای علمی و آموزشی و فرهنگی در اجرای طرح ملی الگوی مشاغل خانگی و اشتغال روستایی در مناطق آسیبپذیر زیست محیطی هفته گذشته امضا شد.

9 دی 1397 10:44
شرایط تبدیل وضعیت و استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی

بازارکار با فرارسیدن روز نهضت سوادآموزی بررسی کرد
شرایط تبدیل وضعیت و استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی

نهضت سوادآموزی ازجمله سازمانهایی است که سابقه تشکیل آن به اولین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی برمیگردد. سازمانی که در ۷ دی ۱۳۵۸ بافرمان حضرت امام خمینی(ره) بهمنظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نیز کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند (مناطق محروم) تشکیل شد. پسازاین فرمان تاریخی در این سالها نهضت سوادآموزی و مربیان سوادآموز این نهضت در اقصی نقاط کشور خدمات ارزندهای جهت پایان بیسوادی به یادگار گذاشتند. تا این اینکه در چند سال گذشته بهواسطه کاهش محسوس تعداد سوادآموزان و با تغییر رویکردهای این سازمان مقرر شد تا نهضت سوادآموزی دیگر اقدام به جذب آموزشیار جدیدی نکند و در امر سوادآموزی از خدمات داوطلبانه افراد تحصیلکرده بهره گیرد. بر همین اساس با تصویب مجلس شورای اسلامی اکثر این مربیان که شرایط لازم را داشتند به استخدام آموزشوپرورش درآمدند ، اما باوجود تمامی این اقدامات هنوز تعدادی از مربیان نهضت سوادآموزی در بلاتکلیفی وضعیت استخدامی به سر میبرند.

8 دی 1397 14:54
برنامه های وزارت علوم برای توسعه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاهها

دکتر مسعود برومند به مناسبت هفته پژوهش و فناوری اعلام کرد
برنامه های وزارت علوم برای توسعه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاهها

هفته پژوهش و فناوری با شعار «پژوهش هدفمند، فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی» از شنبه 24 آذرماه آغاز و تا 28 آذرماه ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار نیز با کمی تاخیر نسبت به هفته پژوهش و فناوری از سوم تا ششم دیماه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به خبرهای خوب در حوزه پژوهش و فناوری و پارک ها و مراکز رشد اعلام کرد: بودجه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در سال 1398 بیش از 72 درصد افزایش می یابد. دکتر مسعود برومند با اشاره به حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور اظهار داشت:. آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی در راستای توسعه کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه ها تا پایان سال 97 اصلاح می شود. مشروح این نشست خبری که می تواند برای فارغ التحصیلان و دانش آموختگان و صاحبان ایده کسب و کار مفید و ارزش آفرین باشد به خوانندگان ارجمند بازارکار تقدیم می گردد.

1 دی 1397 13:25
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مربی کارآفرینی تربیت می کند

در نشست سازمان ستفا جهاددانشگاهی اعلام شد
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مربی کارآفرینی تربیت می کند

پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشستهای علمی و تخصصی سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشآمــوخــتــگــان (ســتــفــا)، روز ۱۹ آذر ۱۳۹۷ با حضور دکتر محمدصادق بیجندی معاون آمـوزشی جهاد دانشـگاهـــی و رئـــــیــــــس ســــازمـــان ســـتـــفـــا، دکــتــر حسام زند حسامی؛ مدیرکل دفتر تجاریسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از متخصـــصان و کـــارشــــنـــاسان حـــوزه اکـــوســـیستم کارآفرینی برگزار شد. در این نشست برنامهها و حمایتهای دفتر تجاریسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت حمایت از کسبوکارهای نوپا در هفت محور تشریح شد که تربیت کارشناسان و متخصصان موردنیاز مراکز نوآوری و اکوسیستم نــــوآوری و کارآفرینی، طرح تسهیل شرکتهای دانشبنیان برای اخذ استاندارد، جایزه تجاریسازی در دانشگاه برای مشارکت دانشگاهیان برای تجاریسازی و کارآفرینی و ... از آن جمله بود. شــایــانذکــر است که در ابـــتـــــدای ایـــــن نـــشـــســـت نــــــیــــــز دکتر محمدصادق بیجنـــدی بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف و برنامههای ســـازمان ستفا گفت: جهاد دانشگاهی در راســــتای گفتـــمـــان سازی ادبیات نوآوری و کارآفرینی توسعه ا

1 دی 1397 13:16
مجلس از برنامه های جهاد دانشگاهی در زمینهٔ اشتغال فارغالتحصیلان و جوانان حمایت میکند

سهیلا جلودارزاده در بازدید از سازمان ستفا جهاد دانشگاهی:
مجلس از برنامه های جهاد دانشگاهی در زمینهٔ اشتغال فارغالتحصیلان و جوانان حمایت میکند

سازمان تجاریسازی و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) روز چهارشنبه چهاردهم آذرماه شاهد بازدید یکی از نمایندگان مؤثر مجلس شورای اسلامی از این سازمان بود. مهندس سهیلا جلودارزاده با حضور در این سازمان با دکتر محمدصادق بیجندی رئیس ستفا، دکتر فقیه زاده مدیرکل امور مجلس جهاد دانشگاهی و سایر معاونان ومدیران سازمان تجاریسازی و اشتغال دیدار و از نزدیک با فعالیتهای جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی آشنا شد. در این بازدید دوساعته اهداف، برنامه ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی ازجمله طرح مشاغل خانگی، طرح ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی، طرح اشتغال محور با همکاری شرکت چینی هوواوی، طرح توانمندسازی جوانان برای کارآفرینی، طرح هدایت شغلی دانشجویان و دانشآموختگان و ... تشریح شد. مهندس جلودارزاده در این بازدید و نشست از برنامههای اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی تمجید و اعلام کرد: این نهاد با ظرفیتهای علمی و اجرایی فراوان باید نقشهای مهمتری در حوزه اشتغال، مدیریت منابع اشتغال، تدوین و اجرای برنامههای اشتغال و کارآفرینی ایفا نماید.

25 آذر 1397 9:15
کانون‌های وکلا بنگاه کاریابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیستند

در نشست مشترک روسای اسکودا و کانون مرکز مطرح شد
کانون‌های وکلا بنگاه کاریابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیستند

پس از برگزاری آزمون وکالت سال 97 که صبح روز جمعه 9 آذرماه در 25 شهرستان برای پذیرش سه هزار و 80 کارآموز برگزار شد، مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگـــــســتــری (اسکودا) و عــیــــــســــی امینی،رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نشست خبری مشترک آخرین وضعیت برگزاری این آزمون، زمان اعلام نتایج و شیوه رسیدگی به اعتراضات احتمالی را تشریح کردند. آخــرین وضـعیــت طـــرح جــــامع وکالت، پــذیـــرش مـــرکز امـــور وکلا و کارشناسان قوه قضائــیـــه ، علت صدور پروانه وکــــالـــت برای قضات و دلایل بــیــــکــاری فــــــارغ‌التحصـــیلان رشته حــقـــوق از دیگر موارد مطرح‌شده در ایــــــن نشسـت مشترک بود که 13 آذرماه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

24 آذر 1397 13:51

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا مایل به شرکت درطرح کارورزی که توسط دولت اعلام شده هستید؟